Проекти

Проекти

Електролизьорът HydroGen е преминал успешно тестове и внедряване в различни климатични условия - от минусови темпратури в Югоизточна Европа до високи температури и влажност в Централна и Югоизточна Азия. Независимо от околната среда и вида на двигателя, продуктът показва константни резултати – намаляване на вредните емисии и подобряване разхода на конвенционалното гориво. Тази адаптивност подчертава ефективността на електролизьора HydroGen в приноса към един по-чист и по-ефективен свят.

Електролизьорът HydroGen е преминал успешно тестове и внедряване в различни климатични условия - от минусови темпратури в Югоизточна Европа до високи температури и влажност в Централна и Югоизточна Азия. Независимо от околната среда и вида на двигателя, продуктът показва константни резултати – намаляване на вредните емисии и подобряване разхода на конвенционалното гориво. Тази адаптивност подчертава ефективността на електролизьорът HydroGen в приноса към един по-чист и по-ефективен свят.

Проекти

Електролизьорът HydroGen е преминал успешно тестове и внедряване в различни климатични условия - от минусови темпратури в Югоизточна Европа до високи температури и влажност в Централна и Югоизточна Азия. Независимо от околната среда и вида на двигателя, продуктът показва константни резултати – намаляване на вредните емисии и подобряване разхода на конвенционалното гориво. Тази адаптивност подчертава ефективността на електролизьора HydroGen в приноса към един по-чист и по-ефективен свят.

Електролизьорът HydroGen е преминал успешно тестове и внедряване в различни климатични условия - от минусови темпратури в Югоизточна Европа до високи температури и влажност в Централна и Югоизточна Азия. Независимо от околната среда и вида на двигателя, продуктът показва константни резултати – намаляване на вредните емисии и подобряване разхода на конвенционалното гориво. Тази адаптивност подчертава ефективността на електролизьорът HydroGen в приноса към един по-чист и по-ефективен свят.

Проекти

Електролизьорът HydroGen е преминал успешно тестове и внедряване в различни климатични условия - от минусови темпратури в Югоизточна Европа до високи температури и влажност в Централна и Югоизточна Азия. Независимо от околната среда и вида на двигателя, продуктът показва константни резултати – намаляване на вредните емисии и подобряване разхода на конвенционалното гориво. Тази адаптивност подчертава ефективността на електролизьора HydroGen в приноса към един по-чист и по-ефективен свят.

Електролизьорът HydroGen е преминал успешно тестове и внедряване в различни климатични условия - от минусови темпратури в Югоизточна Европа до високи температури и влажност в Централна и Югоизточна Азия. Независимо от околната среда и вида на двигателя, продуктът показва константни резултати – намаляване на вредните емисии и подобряване разхода на конвенционалното гориво. Тази адаптивност подчертава ефективността на електролизьорът HydroGen в приноса към един по-чист и по-ефективен свят.

Малайзия

Глобалният характер на климатичните предизвикателства е предпоставка да внедрим нашия продукт и в Югоизточна Азия чрез сътрудничество с All-Planters Sdn. Bhd. Фирмата е базирана в Малайзия и е водещ дистрибутор на тракторите Massey Ferguson и Kinta в техния регион с повече от 30 години опит. Целта ни е да допринесем за декарбонизирацията на селскостопанската техника и индустриалните процеси в Югоизточна Азия, което съвпада с нашата цел да намалим карбоновия отпечатък в глобален мащаб.

Сътрудничеството с All-Planters ни срещна с предизвикателства като митнически формалности при доставки, както и разбирането и адаптирането към местните екологически изисквания. Осигуряването на безпроблемна интеграция на нашите електролизьори HydroGen в селскостопанска техника и генератори беше критична част от този проект.

Избрахме All-Planters за наш дистрибутор в Югоизточна Азия, като приемат да помагат за опазването на околната среда чрез внедряването на електролизьорите HydroGen. Техният опитен и благонадежден инсталационен екип демонстрира ефективност и отзивчивост. Инсталацията на една машина отнема по-малко от един ден. Резултатите от това сътрудничество утвърдиха All-Planters като важен и надежден партньор в постигането на нашите цели за опазване на околната среда и успешното навлизане на пазара в Югоизточна Азия.

Сътрудничеството с All-Planters в Малайзия бележи стратегически момент за борбата с климатичните промени в глобален мащаб. Уроците които получихме от това начинание потвърдиха значимостта на разбирането на регионалните нюанси, адаптирането към местните изисквания и насърчаването на надеждните партньорства. All-Planters продължават да демонстрират тяхната отдаденост към екологичната отговорност и горивната ефективност. Това партньорство служи като модел за разширяване на нашите природозащитни инициативи в различни региони и подчертава значението на ефективното сътрудничество и адаптивност в глобалните екологични усилия.

Глобалният характер на климатичните предизвикателства е предпоставка да внедрим нашият продукт и в Югоизточна Азия чрез сътрудничество със All-Planters Sdn. Bhd. Фирмата е базирана в Малайзия и е водещ дистрибутор на тракторите Massey Ferguson и Kinta в техният регион с повече от 30 години опит. Целта ни е да допринесем за декарбонизирацията на селскостопанската техника и индустриалните процеси в Югоизточна Азия, което съвпада с нашата цел да намалим карбоновият отпечатък в глобален мащаб.

Сътрудничеството с All-Planters ни сблъска с предизвикателства като митнически формалности при доставки, както и разбирането и адаптирането към местните екологически изисквания. Осигуряването на безпроблемна интеграция на нашите електролизьори HydroGen в селскостопанска техника и генератори беше критичен компонент от този проект.

All-Planters станаха избраният от нас дистрибутор в Югоизточна Азия, като приемат и като помагат за опазването на околната среда чрез внедряването на електролизьорите HydroGen. Техният опитен и благонадежден инсталационен екип демонстрира/ ефективност и отзивчивост. Инсталацията на една машина отнема по-малко от един ден. Резултатите от това сътрудничество утвърдиха All-Planters като важен и надежден партньор в постигането на нашите цели за опазване на околната среда и успешното навлизане на пазара в Югоизточна Азия.

Сътрудничеството с All-Planters в Малайзия бележи стратегически момент за справянето с климатичните промени в глобален мащаб. Уроците които извлякохме от това начинание, потвърдиха значимостта на разбирането на регионалните нюанси, адаптирането към местните изисквания и насърчаването на надеждните партньорства. All-Planters продължават да демонстрират тяхната отдаденост към екологичната отговорност и горивната ефективност. Това партньорство служи като модел за разширяване на нашите природозащитни инициативи в различни региони и подчертава значението на ефективното сътрудничество и адаптивност в глобалните екологични усилия.

Глобалният характер на климатичните предизвикателства е предпоставка да внедрим нашият продукт и в Югоизточна Азия чрез сътрудничество със All-Planters Sdn. Bhd. Фирмата е базирана в Малайзия и е водещ дистрибутор на тракторите Massey Ferguson и Kinta в техният регион с повече от 30 години опит. Целта ни е да допринесем за декарбонизирацията на селскостопанската техника и индустриалните процеси в Югоизточна Азия, което съвпада с нашата цел да намалим карбоновият отпечатък в глобален мащаб.

Сътрудничеството с All-Planters ни сблъска с предизвикателства като митнически формалности при доставки, както и разбирането и адаптирането към местните екологически изисквания. Осигуряването на безпроблемна интеграция на нашите електролизьори HydroGen в селскостопанска техника и генератори беше критичен компонент от този проект.

All-Planters станаха избраният от нас дистрибутор в Югоизточна Азия, като приемат и като помагат за опазването на околната среда чрез внедряването на електролизьорите HydroGen. Техният опитен и благонадежден инсталационен екип демонстрира/ ефективност и отзивчивост. Инсталацията на една машина отнема по-малко от един ден. Резултатите от това сътрудничество утвърдиха All-Planters като важен и надежден партньор в постигането на нашите цели за опазване на околната среда и успешното навлизане на пазара в Югоизточна Азия.

Сътрудничеството с All-Planters в Малайзия бележи стратегически момент за справянето с климатичните промени в глобален мащаб. Уроците които извлякохме от това начинание, потвърдиха значимостта на разбирането на регионалните нюанси, адаптирането към местните изисквания и насърчаването на надеждните партньорства. All-Planters продължават да демонстрират тяхната отдаденост към екологичната отговорност и горивната ефективност. Това партньорство служи като модел за разширяване на нашите природозащитни инициативи в различни региони и подчертава значението на ефективното сътрудничество и адаптивност в глобалните екологични усилия.

Коли и ванове

В отговор на широко разпространеното желание да намалим разхода на гориво и да увеличим пробега на автомобилите и вановете, нашият стратегически фокус беше насочен да интегрираме електролизьорите HydroGen, като ги проектираме специално за пътнически превозни средства.

Справянето с пространствените ограничения ни постави пред сериозно   предизвикателство. Нашият подход включваше проектиране на продукта по начин, който гарантира безпроблемното му вписване в тези тесни пространства без да причинява неудобства. Освен това, обърнахме внимание към необходимостта да предоставим удобен начин на потребителите да добавят дестилирана вода към устройството ни когато е нужно.

Нашите усилия завършиха с разработването на компактна версия на електролизьора HydroGen. Чрез стриктно тестване и анализи ние успяхме да идентифицираме оптималните местоположения за монтаж – между или под седалките, в багажниците или в идеалния случай в двигателното отделение. Положителните отзиви от клиенти потвърдиха удобството на нашия дизайн и подчертаха разширеният пробег на автомобилите и вановете, което означава повече изминати километри от всяко зареждане с гориво.

Този проект ни предостави ценно осъзнаване, че независимо от размера на двигателя, електролизьорът HydroGen винаги оптимизира горивната ефективност. Този извод подчертава адаптивността на нашия продукт за широк спектър превозни средства.

В отговор на широко разпространеното желание да намалим разхода на гориво и да увеличим пробега на автомобилите и вановете, нашият стратегически фокус беше насочен да интегрираме електролизьорите HydroGen, като ги проектираме специално за пътнически превозни средства.

Справянето с пространствените ограничения ни постави пред сериозно   предизвикателство. Нашият подход включваше проектиране на продукта по начин който гарантира безпроблемното му вписване в тези тесни пространства без да причинява неудобства. Освен това, обърнахме внимание към необходимостта да предоставим удобен начин на потребителите да добавят дестилирана вода към устройството ни когато е нужно.

Нашите усилия завършиха с разработването на компактна версия на електролизьора HydroGen. Чрез стриктно тестване и анализи, ние успяхме да идентифицираме оптималните местоположения за монтаж – между или под седалките, в багажниците или, в идеалният случай, в двигателното отделение. Положителните отзиви от клиенти потвърдиха удобството на нашият дизайн и подчертаха разширеният пробег на автомобилите и вановете, което означава повече изминати километри от всяко зареждане с гориво.

Този проект ни предостави ценно осъзнаване, че независимо от размера на двигателя, електролизьора HydroGen винаги оптимизира горивната ефективност. Този извод подчертава адаптивността на нашият продукт за широк спектър превозни средства.

В отговор на широко разпространеното желание да намалим разхода на гориво и да увеличим пробега на автомобилите и вановете, нашият стратегически фокус беше насочен да интегрираме електролизьорите HydroGen, като ги проектираме специално за пътнически превозни средства.

Справянето с пространствените ограничения ни постави пред сериозно   предизвикателство. Нашият подход включваше проектиране на продукта по начин който гарантира безпроблемното му вписване в тези тесни пространства без да причинява неудобства. Освен това, обърнахме внимание към необходимостта да предоставим удобен начин на потребителите да добавят дестилирана вода към устройството ни когато е нужно.

Нашите усилия завършиха с разработването на компактна версия на електролизьора HydroGen. Чрез стриктно тестване и анализи, ние успяхме да идентифицираме оптималните местоположения за монтаж – между или под седалките, в багажниците или, в идеалният случай, в двигателното отделение. Положителните отзиви от клиенти потвърдиха удобството на нашият дизайн и подчертаха разширеният пробег на автомобилите и вановете, което означава повече изминати километри от всяко зареждане с гориво.

Този проект ни предостави ценно осъзнаване, че независимо от размера на двигателя, електролизьора HydroGen винаги оптимизира горивната ефективност. Този извод подчертава адаптивността на нашият продукт за широк спектър превозни средства.

Трактори

Подобряването на горивната ефективност на селскостопанската техника предоставя уникален набор от предизвикателства. Докато по-новите трактори имат Ad-Blu за обработка на вредните емисии, този метод често създава непредвидени усложнения за фермерите. От друга страна по-старите трактори без Ad-Blu остават в употреба поради прекалено високите разходи свързани с подмяна на техниката. Основната ни цел беше да предложим финансово жизненоспособно решение, което може да удължи експлоатационния живот на по-старите трактори без да жертваме оперативната ефективност при спазване на екологичните норми.

Едно от главните предизвикателства беше липсата на подходящо място около двигателя за инсталиране на електролизьора HydroGen при селскостопанската техника. За да намерим решение, нашият екип се съсредоточи върху преоборудването на устройството ни, за да гарантираме, че ще е защитено. Тежката работна среда на тракторите изискваше да проектираме стабилно решение, за да гарантираме надеждна работа за продължителни периоди.

Чрез задълбочени изследвания и разработки ние успяхме да стигнем до оптималното решение - инсталирането на електролизьора HydroGen в защитен корпус. Закрепването на корпуса за шасито на трактора ефективно предпазва продукта от външни влияния и осигурява постоянна функционалност по време на интензивни работни цикли. Този подход ни позволява да подобрим разхода на гориво и да отговорим на предизвикателствата на селскостопанската среда.

Внедряването на електролизьорите HydroGen значително намалява потреблението на гориво, както и вредните емисии от селскостопанската техника. Важно е да се отбележи, че това решение не предизвиква усложнения за разлика от Ad-Blue. Този проект подчертава необходимостта от разработването на решения, които могат да се справят със специфичните предизвикателства по практичен и удобен за фермерите начин, като същевременно допринасят за дългото и устойчиво използване на селскостопанското оборудване.

Подобряването на горивната ефективност на селскостопанската техника предоставя уникален набор от предизвикателства. Докато по-новите трактори имат Ad-Blu за обработка на вредните емисии, този метод често създава непредвидени усложнения за фермерите. От друга страна, по-старите трактори без Ad-Blu остават в употреба поради прекалено високите разходи свързани с подмяна. Основната ни цел беше да предложим финансово жизнено-способно решение, което може да удължи експлоатационният живот на по-старите трактори без да жертваме оперативната ефективност, при спазване на екологичните норми.

Едно от главните предизвикателства беше липсата на подходящо място около двигателя за инсталиране на електролизьора HydroGen при селскостопанската техника. За да намерим решение, нашият екип се съсредоточи върху преоборудването на устройството ни, за да гарантираме, че ще е защитено. Тежката работна среда на тракторите изискваше да проектираме стабилно решение, за да гарантираме надеждна работа за продължителни периоди.

Чрез задълбочени изследвания и разработки, ние успяхме да стигнем до оптималното решение-  инсталирането на електролизьора HydroGen в защитен корпус . Закрепването на корпуса за шасито на трактора ефективно предпазва продукта от външни влияния и осигурява постоянна функционалност по време на интензивни работни цикли. Този подход ни позволява да подобрим разхода на гориво и да отговорим на предизвикателствата на  селскостопанската среда.

Внедряването на електролизьорите HydroGen значително намалява потреблението на гориво, както и вредните емисии на фермерите. Важно е да се отбележи, че това решение не предизвиква усложнения, за разлика от Ad-Blue. Този проект подчертава необходимостта от разработването на решения, които могат да се справят със специфичните предизвикателства по практичен и удобен за фермерите начин – като същевременно допринасят за дългото и устойчиво използване на селскостопанското оборудване.

Подобряването на горивната ефективност на селскостопанската техника предоставя уникален набор от предизвикателства. Докато по-новите трактори имат Ad-Blu за обработка на вредните емисии, този метод често създава непредвидени усложнения за фермерите. От друга страна, по-старите трактори без Ad-Blu остават в употреба поради прекалено високите разходи свързани с подмяна. Основната ни цел беше да предложим финансово жизнено-способно решение, което може да удължи експлоатационният живот на по-старите трактори без да жертваме оперативната ефективност, при спазване на екологичните норми.

Едно от главните предизвикателства беше липсата на подходящо място около двигателя за инсталиране на електролизьора HydroGen при селскостопанската техника. За да намерим решение, нашият екип се съсредоточи върху преоборудването на устройството ни, за да гарантираме, че ще е защитено. Тежката работна среда на тракторите изискваше да проектираме стабилно решение, за да гарантираме надеждна работа за продължителни периоди.

Чрез задълбочени изследвания и разработки, ние успяхме да стигнем до оптималното решение-  инсталирането на електролизьора HydroGen в защитен корпус . Закрепването на корпуса за шасито на трактора ефективно предпазва продукта от външни влияния и осигурява постоянна функционалност по време на интензивни работни цикли. Този подход ни позволява да подобрим разхода на гориво и да отговорим на предизвикателствата на  селскостопанската среда.

Внедряването на електролизьорите HydroGen значително намалява потреблението на гориво, както и вредните емисии на фермерите. Важно е да се отбележи, че това решение не предизвиква усложнения, за разлика от Ad-Blue. Този проект подчертава необходимостта от разработването на решения, които могат да се справят със специфичните предизвикателства по практичен и удобен за фермерите начин – като същевременно допринасят за дългото и устойчиво използване на селскостопанското оборудване.

Камиони

Основната цел при тежкотоварните превозни средства е намаляване на използваното гориво и превенция на проблемите свързани с блокиране на филтрите за дизелови частици (DPF). Чрез намаляване на вредните емисии нашата технология решава тези въпроси.

Нашето главно предизвикателство беше да гарантираме, че електролизьорите HydroGen могат да произведат оксиводород в обем който съответства с размера на двигателите. Това е критичен фактор за повишаването на горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства.

Ние успешно разработихме уголемена версия на електролизьорите HydroGen в отговор на това предизвикателство. Подобряваме горивната ефективност без да повишаваме температурата на двигателите поради каталитичният ефект на нашия продукт. Нашият подход е да въведем оксиворода директно през въздухопровода, като по този начин осигуряваме по-ефективно и целенасочено въздействие. Подсигуряването на продължителна и надеждна работа е от ключово значение.

Основен извод от този проект е необходимостта от адаптиране на размера на електролизьора HydroGen към конкретния размер на двигателя. Това персонализиране гарантира, че устройството произвежда съответното количество оксиводород. Способността на продукта ни е да помага за пълното изгаряне на горивото, като позволява на двигателя да извлича повече енергия от дадена единица гориво. Същевременно електролизьорът HydroGen минимизира загубата на енергия под формата на високи емисии. В резултат на това филтрите за дизелови частици (DPF) не се обременяват с високи количества твърди частици, което представлява значително предимство защото намалява разходите свързани с поддръжката.

Основната цел при тежкотоварните превозни средства е намаляване на използваното гориво и превенция на проблемите свързани с блокиране на филтрите за дизелови частици (DPF). Чрез намаляване на вредните емисии, нашата технология решава тези въпроси.

Нашето главно предизвикателство беше да гарантираме, че електролизьорите HydroGen могат да произведат оксиводород в обем който съответства с размера на двигателите. Това е критичен фактор за повишаването на горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства.

Ние успешно разработихме уголемена версия на електролизьорите HydroGen в отговор на това предизвикателство. Подобряваме горивната ефективност, без да повишаваме температурата на двигателите поради каталитичният ефект на нашият продукт. Нашият подход е да въведем оксивородът директно през въздухопровода, като по този начин осигуряваме по-ефективно и целенасочено въздействие. Подсигуряването на продължителна и надеждна работа е от ключово значение.

Основен извод от този проект е необходимостта от адаптиране на размера на електролизьорът HydroGen към конкретния размер на двигателя. Това персонализиране гарантира, че устройството произвежда, съответственото количество оксиводород. Способността на продукта ни е да помага за пълното изгаряне, като позволява на двигателя да извлича повече енергия от дадена единица гориво. Същевременно, електролизьорът HydroGen минимизира загубата на енергия под формата на високи емисии. В резултат на това, филтрите за дизелови частици (DPF)  не се обременяват с високи количества твърди частици, което представлява значително предимство защото намалява разходите свързани с поддръжката.

Основната цел при тежкотоварните превозни средства е намаляване на използваното гориво и превенция на проблемите свързани с блокиране на филтрите за дизелови частици (DPF). Чрез намаляване на вредните емисии, нашата технология решава тези въпроси.

Нашето главно предизвикателство беше да гарантираме, че електролизьорите HydroGen могат да произведат оксиводород в обем който съответства с размера на двигателите. Това е критичен фактор за повишаването на горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства.

Ние успешно разработихме уголемена версия на електролизьорите HydroGen в отговор на това предизвикателство. Подобряваме горивната ефективност, без да повишаваме температурата на двигателите поради каталитичният ефект на нашият продукт. Нашият подход е да въведем оксивородът директно през въздухопровода, като по този начин осигуряваме по-ефективно и целенасочено въздействие. Подсигуряването на продължителна и надеждна работа е от ключово значение.

Основен извод от този проект е необходимостта от адаптиране на размера на електролизьорът HydroGen към конкретния размер на двигателя. Това персонализиране гарантира, че устройството произвежда, съответственото количество оксиводород. Способността на продукта ни е да помага за пълното изгаряне, като позволява на двигателя да извлича повече енергия от дадена единица гориво. Същевременно, електролизьорът HydroGen минимизира загубата на енергия под формата на високи емисии. В резултат на това, филтрите за дизелови частици (DPF)  не се обременяват с високи количества твърди частици, което представлява значително предимство защото намалява разходите свързани с поддръжката.

Мoтометачки

Признавайки ключовата роля, която мотометачките имат за поддържането на градската чистота и благосъстоянието на околната среда, ние се фокусирахме да подобрим горивната ефективност и екологичния статут на тези жизненоважни машини. В сътрудничество с водещия британски производител на мотометачки Stock Sweepers, ние се насочихме към интегриране на HydroGen в техните новопроизведени машини. Това стратегическо партньорство имаше за цел да оптимизира горивната ефективност и да създаде прецедент за индустрията.

Фирмата е базирана в Синдерфорд, Великобритания и нашето сътрудничество включваше инсталирането на електролизьорите HydroGen на техните новопроизведени мотометачки, които още бяха във фабрична гаранция. Това предостави уникално предизвикателство за осигуряване на безпроблемна интеграция при запазване на гаранционно покритие, което демонстрира жизненоспосбността на нашата технология както за нови превозни средства, така и за такива вече въведени в експолатация. Справянето с това предизвикателство беше от решаващо значение за установяването на електролизьора HydroGen като надеждно и ефективно решение за по-широкия сектор на автомобилно производство.

Резултатът от това сътрудничество беше разработването на първата в света водородна хибридна мотометачка през 2016 г. Ние демонстрирахме това постижение на търговското изложение Resource & Waste Management проведено в Националният Изложбен Център в Бирмингам, Великобритания. Трябва да се отбележи, че тази машина беше с най-ниските емисии в своя клас, отбелязвайки кардинална стъпка към насърчаването на екологични практики в индустрията за почистване на пътищата. Първата община която инсталира на техните мотометачки беше Редбридж, Великобритания.

Чрез това сътрудничество ние демонстрирахме уникалната адаптивност на нашия продукт, като доказахме че можем да намалим вредните емисии дори и на спомагателните двигатели които задвижват четките и прахосмукачките на мотометачките. Успехът ни в този проект подчерта широката приложимост на нашата технология и приноса ни както за по-чисти улици, така и за качеството на въздуха, който всички ние дишаме. Джеф Сток, изпълнителният директор на Stock Sweepers, подчерта важността на справянето с модерното законодателство и осигуряването на чисти улици и по-чист въздух, като отбеляза положителното въздействие на нашата технология за тези цели. Това партньорство е пример за други производители и показва потенциала на електролизьора HydroGen за подобряването на екологичните показатели както на нови, така и на автомибилни паркове вече въведени в експолатация.

Признавайки ключовата роля, която мотометачките имат за поддържането на градската чистота и благосъстоянието на околната среда, ние се фокусирахме да подобрим горивната ефективност и екологичният статут на тези жизненоважни машини. В сътрудничество със Stock Sweepers, водещият британски производител на мотометачки, ние се насочихме към интегриране на HydroGen в техните ново-произведени машини. Това стратегическо партньорство имаше за цел да оптимизира горивната ефективност и да създаде прецедент за индустрията.

Фирмата е базирана в Синдерфорд, Великобритания и нашето сътрудничество включваше инсталирането на електролизьорите HydroGen на техните ново-произведени мотометачки, които още бяха под фабрична гаранция. Това предостави уникално предизвикателство за осигуряване на безпроблемна интеграция при запазване на гаранционно покритие – което демонстрира жисненоспосбността на нашата технология както за нови, така и за съществуващи превозни средства. Справянето с това предизвикателство беше от решаващо значение за установяването на електролизьора HydroGen като надеждно и ефективно решение за по-широкия сектор на автомобилно производство.

Резултатът от това сътрудничество беше разработването на първата в света водородна хибридна мотометачка през 2016г. Ние демонстрирахме това постижение на търговското изложение Resource & Waste Management проведено в Националният Изложбен Център в Бирмингам, Великобритания. Трябва да се отбележи, че тази машина беше с най-ниските емисии в своя клас, отбелязвайки кардинална стъпка към насърчаването на екологични практики в индустрията за почистване на пътищата. Първата община която инсталира на техните метачки беше Редбридж, Великобритания.

Чрез това сътрудничество, ние демонстрирахме уникалната адаптивност на нашият продукт, като доказахме, че можем да намалим вредните емисии дори и на спомагателните двигатели които задвижват четките и прахосмукачките на мотометачките. Успехът ни в този проект подчерта широката приложимост на нашата технология и приносът ни както,  за по-чисти улици, така и за качеството на въздуха които всички ние дишаме. Джеф Сток, изпълнителният директор на Stock Sweepers, подчерта важността на справянето с модерното законодателство и осигуряването на чисти улици и по-чист въздух, като отбеляза положителното въздействие на нашата технология за тези цели. Това партньорство е пример за други производители и показва потенциала на електролизьора HydroGen за подобряването на екологичните показатели както на нови, така и на съществуващи автомобилни паркове.

Признавайки ключовата роля, която мотометачките имат за поддържането на градската чистота и благосъстоянието на околната среда, ние се фокусирахме да подобрим горивната ефективност и екологичният статут на тези жизненоважни машини. В сътрудничество със Stock Sweepers, водещият британски производител на мотометачки, ние се насочихме към интегриране на HydroGen в техните ново-произведени машини. Това стратегическо партньорство имаше за цел да оптимизира горивната ефективност и да създаде прецедент за индустрията.

Фирмата е базирана в Синдерфорд, Великобритания и нашето сътрудничество включваше инсталирането на електролизьорите HydroGen на техните ново-произведени мотометачки, които още бяха под фабрична гаранция. Това предостави уникално предизвикателство за осигуряване на безпроблемна интеграция при запазване на гаранционно покритие – което демонстрира жисненоспосбността на нашата технология както за нови, така и за съществуващи превозни средства. Справянето с това предизвикателство беше от решаващо значение за установяването на електролизьора HydroGen като надеждно и ефективно решение за по-широкия сектор на автомобилно производство.

Резултатът от това сътрудничество беше разработването на първата в света водородна хибридна мотометачка през 2016г. Ние демонстрирахме това постижение на търговското изложение Resource & Waste Management проведено в Националният Изложбен Център в Бирмингам, Великобритания. Трябва да се отбележи, че тази машина беше с най-ниските емисии в своя клас, отбелязвайки кардинална стъпка към насърчаването на екологични практики в индустрията за почистване на пътищата. Първата община която инсталира на техните метачки беше Редбридж, Великобритания.

Чрез това сътрудничество, ние демонстрирахме уникалната адаптивност на нашият продукт, като доказахме, че можем да намалим вредните емисии дори и на спомагателните двигатели които задвижват четките и прахосмукачките на мотометачките. Успехът ни в този проект подчерта широката приложимост на нашата технология и приносът ни както,  за по-чисти улици, така и за качеството на въздуха които всички ние дишаме. Джеф Сток, изпълнителният директор на Stock Sweepers, подчерта важността на справянето с модерното законодателство и осигуряването на чисти улици и по-чист въздух, като отбеляза положителното въздействие на нашата технология за тези цели. Това партньорство е пример за други производители и показва потенциала на електролизьора HydroGen за подобряването на екологичните показатели както на нови, така и на съществуващи автомобилни паркове.

Автобуси

Автобуси

В отговор на глобалния проблем свързан със замърсяването на въздуха в нововъзникващите пазари, великобританското Министерството за международно развитие инициира ''Програмата за иновации в областта на транспортните технологии за международно развитие''. Нашият проект проведен в сътрудничество в Теланганската държавна корпорация за пътен транспорт (TSRTC) базирана в Хайдерабад, Индия, имаше за цел да се справи с вредните емисии от автобусите за обществен транспорт. Това отбеляза нашето първо експортно начинание извън Европейския съюз, предоставяйки уникални предизвикателства като митнически процеси, адаптиране към различни бизнес нагласи и прилагането на нашите продукти в значително различни климатични условия.

Нашата технология намали вредните емисии със средно 74.1 % въпреки предизвикателствата свързани с по-високите температури, влажност и натрупване на прах. Устройствата ни се оказаха надеждни и демонстрираха тяхната адаптивност към различната околна среда.

Ключовият извод от този проект е, че компетентните и надеждни партньори са от първостепенно значение за успешното международно разпространение на нашите продукти.

Също така проектът ни предостави уникална възможност да конфигурираме електролизьорите и да ги адаптираме към метеорологичните условия в централна Азия. Това новооткрито знание подобри способностти ни да приспособим нашата технология, за да е приложима и ефективна при борбата с климатичните предизвикателства в световен мащаб.

В отговор на належащия проблем на замърсяването на въздуха в нововъзникващите пазари, Великобританското Министерството за Международно Развитие инициира ‚‘Програмата за иновации в областта на транспортните технологии за международно развитие‘‘. Нашият проект, проведен в сътрудничество в Теланганската Държавна Корпорация за Пътен Транспорт (TSRTC), базирана в Хайдерабад, Индия, имаше за цел да се справи с вредните емисии от автобусите за обществен транспорт. Това отбеляза нашето първо експортно начинание извън Европейският Съюз, предоставяйки уникални предизвикателства като митнически процеси, адаптиране към различни бизнес нагласи и прилагането на нашите продукти в значително различни климатични условия.

Нашата технология намали вредните емисии със средно 74.1% въпреки предизвикателствата свързани с по-високите температури, влажност и натрупване на прах. Устройствата ни се оказаха надеждни и демонстрираха тяхната адаптивност към различната околна среда.

Ключовият извод от този проект, е че компетентните и надеждни партньори са от първостепенно значение за успешното международно разпространение на нашите продукти.

Също така, проекта ни предостави уникална възможност да конфигурираме електролизьорите и да ги адаптираме към метеорологичните условия в централна Азия. Това новооткрито знание подобри нашата способност да приспособим нашата технология, за да е приложима и ефективна при справянето с климатичните предизвикателства в световен мащаб.

В отговор на належащия проблем на замърсяването на въздуха в нововъзникващите пазари, Великобританското Министерството за Международно Развитие инициира ‚‘Програмата за иновации в областта на транспортните технологии за международно развитие‘‘. Нашият проект, проведен в сътрудничество в Теланганската Държавна Корпорация за Пътен Транспорт (TSRTC), базирана в Хайдерабад, Индия, имаше за цел да се справи с вредните емисии от автобусите за обществен транспорт. Това отбеляза нашето първо експортно начинание извън Европейският Съюз, предоставяйки уникални предизвикателства като митнически процеси, адаптиране към различни бизнес нагласи и прилагането на нашите продукти в значително различни климатични условия.

Нашата технология намали вредните емисии със средно 74.1% въпреки предизвикателствата свързани с по-високите температури, влажност и натрупване на прах. Устройствата ни се оказаха надеждни и демонстрираха тяхната адаптивност към различната околна среда.

Ключовият извод от този проект, е че компетентните и надеждни партньори са от първостепенно значение за успешното международно разпространение на нашите продукти.

Също така, проекта ни предостави уникална възможност да конфигурираме електролизьорите и да ги адаптираме към метеорологичните условия в централна Азия. Това новооткрито знание подобри нашата способност да приспособим нашата технология, за да е приложима и ефективна при справянето с климатичните предизвикателства в световен мащаб.

Автомобили

Генератори

Генераторите са от решаващо значение за осигуряване на енергия в райони, които липсва надеждна електрическа връзка, особено в провинцията и в развиващите се региони. Уязвимостта към прекъсване на електрозахраването предоставя значителни предизвикателства за бизнеса и общностите. Генераторите са от съществено значение, защото служат като основен източник на енергия по време на пиковите часове или като допълнителна енергия за друго оборудване.

Въпреки тяхната значимост генераторите представляват предизвикателства свързани предимно с техния разход на гориво и високо ниво на вредни емисии, както и нуждата от редовно обслужване и поддръжка. Основната ни цел в този проект беше да оптимизираме горивната ефективност, както и да осигурим надеждна работа за продължителни периоди, особено когато продуктите ни са подложени на интензивни вибрации.

За да отговорим на тези предизвикателства ние проектирахме размера на електролизьора HydroGen, за да може да отговори на специфичните изисквания на генераторите. Проведохме интензивни тестове, за да потвърдим способностите на продукта и да сме сигурни, че ще издържи на вибрациите произведени по време на работата на генераторите. Резултатите показаха, че електролизьорът HydroGen е ефективен метод, който подобрява горивната ефективност. Същевременно продуктът поддържа постоянна функционалност при трудни условия.

Разнообразието на генераторите подчертава влиянието на различните характеристики на всяка система, включително размера на двигателя и неговият работен цикъл. Персонализирането на електролизьорите е от ключово значение, за да може продуктът да отговори ефективно на специфичните изисквания на всеки генератор. Освен това проектът подчерта важността да се гарантира, че всички компоненти на генераторите работят правилно, което доказва синергията между правилната поддръжка и предимствата на електролизьора HydroGen.

Усилията ни бяха насочени към преодоляване на предизвикателствата свързани с горивната ефективност и вредните емисии на генераторите. Приспособяването на продукта ни към индивидуалните характеристики на всеки генератор се оказа от фундаментално значение за постигането на оптимални резултати. Този извод подчертава важността на индивидуалния подход към различните конфигурации на генераторите и техните работни цикли.

Генераторите са от решаващо значение за осигуряване на енергия в райони където липсва надеждна електрическа връзка, особено в провинцията и в развиващите се региони. Уязвимостта към прекъсване предоставя значителни предизвикателства за бизнеса и общностите. Генераторите са от съществено значение, защото служат като основен източник на енергия по време на пиковите часове или като допълнителна енергия за друго оборудване.

Въпреки тяхната значимост, генераторите представляват предизвикателства свързани предимно с техният разход на гориво и високо ниво на вредни емисии, както и нуждата от редовно обслужване и поддръжка. Основната ни цел в този проект беше да оптимизираме горивната ефективност, както и да осигурим надеждна работа за продължителни периоди – особено когато продуктите ни са подложени на интензивни вибрации.

За да отговорим на тези предизвикателства, ние проектирахме размера на електролизьорът HydroGen за да може да отговори на специфичните изисквания на генераторите. Проведохме интензивни тестове за да потвърдим способностите на продукта и/ , /да сме сигурни, че ще издържи на вибрациите произведени по време на работата на генераторите. Резултатите показаха, че електролизьорът HydroGen е ефективен метод, който подобрява горивната ефективност. Същевременно, продукта поддържа постоянна функционалност при трудни условия.

Разнообразието между генераторите подчертава влиянието на различните характеристики на всяка система, включително размера на двигателя и неговият работен цикъл. Персонализирането на електролизьорите е от ключово значение, за да може продукта да отговори ефективно на специфичните изисквания на всеки генератор. Освен това, проектът подчерта важността да се гарантира, че всички компоненти на генераторите работят правилно, което доказва синергията между правилната поддръжка и предимствата на електролизьорът HydroGen.

Усилията ни бяха насочени към преодоляване на предизвикателствата свързани с горивната ефективност и вредните емисии на генераторите. Приспособяването на продукта ни към индивидуалните характеристики на всеки генератор се оказа от фундаментално значение за постигането на оптимални резултати. Този извод подчертава важността на индивидуален подход към различните конфигурации на генераторите и техните работни цикли.

Генераторите са от решаващо значение за осигуряване на енергия в райони където липсва надеждна електрическа връзка, особено в провинцията и в развиващите се региони. Уязвимостта към прекъсване предоставя значителни предизвикателства за бизнеса и общностите. Генераторите са от съществено значение, защото служат като основен източник на енергия по време на пиковите часове или като допълнителна енергия за друго оборудване.

Въпреки тяхната значимост, генераторите представляват предизвикателства свързани предимно с техният разход на гориво и високо ниво на вредни емисии, както и нуждата от редовно обслужване и поддръжка. Основната ни цел в този проект беше да оптимизираме горивната ефективност, както и да осигурим надеждна работа за продължителни периоди – особено когато продуктите ни са подложени на интензивни вибрации.

За да отговорим на тези предизвикателства, ние проектирахме размера на електролизьорът HydroGen за да може да отговори на специфичните изисквания на генераторите. Проведохме интензивни тестове за да потвърдим способностите на продукта и/ , /да сме сигурни, че ще издържи на вибрациите произведени по време на работата на генераторите. Резултатите показаха, че електролизьорът HydroGen е ефективен метод, който подобрява горивната ефективност. Същевременно, продукта поддържа постоянна функционалност при трудни условия.

Разнообразието между генераторите подчертава влиянието на различните характеристики на всяка система, включително размера на двигателя и неговият работен цикъл. Персонализирането на електролизьорите е от ключово значение, за да може продукта да отговори ефективно на специфичните изисквания на всеки генератор. Освен това, проектът подчерта важността да се гарантира, че всички компоненти на генераторите работят правилно, което доказва синергията между правилната поддръжка и предимствата на електролизьорът HydroGen.

Усилията ни бяха насочени към преодоляване на предизвикателствата свързани с горивната ефективност и вредните емисии на генераторите. Приспособяването на продукта ни към индивидуалните характеристики на всеки генератор се оказа от фундаментално значение за постигането на оптимални резултати. Този извод подчертава важността на индивидуален подход към различните конфигурации на генераторите и техните работни цикли.

Индустриални

Обръщайки се към глобалното предизвикателство да оптимизираме ефективността на промишлените генератори и горелки, ние се фокусирахме върху някои от най-големите двигатели в света, които се използват за критични промишлени процеси. Целта ни беше да подобрим горивната ефективност на тези системи, които играят ключова роля за задоволяването на енергийните нужди на жизненоважни промишлени процеси.

Основното предизвикателство на това начинание беше да осигурим константно и значително производство на оксиводород при взискателните условия на непрекъснат 24/7 работен цикъл.

Въведохме иновативен метод за прилагане на продукта ни, за да преодолеем това предизвикателство. Нашият екип свърза няколко електролизьора и ги конфигурира да работят в групи. По този начин ние успешно осигурихме непрекъснат и съвместим, значително по-голям обем оксиводород. Тази адаптация ни позволи да гарантираме 24/7 оперативен цикъл и да отговорим на специфичните нужди на индустриалните приложения.

Този проект показа, че нашият продукт може значително да подобри горивната ефективност при използването на конвенционални горива в съществуващите индустриални генератори и горелки. Свързването на групи електролизьори беше успешен начин да увеличим производствения капацитет, за да отговорим на индустриалните изисквания. Този подход преодоля предизвикателствата свързани с 24/7 работен цикъл и доказа адаптивността на технологията ни за подобряване на горивната ефективност на широкомащабни индустриални процеси.

Обръщайки се към глобалното предизвикателство да оптимизираме ефективността на промишлените генератори и горелки, ние се фокусирахме върху някой от най-големите двигатели в света които се използват за критични промишлени процеси. Целта ни беше да подобрим горивната ефективност на тези системи, които играят ключова роля в задоволяването на енергийните нужди на жизненоважни промишлени процеси.

Основното предизвикателство на това начинание беше да осигурим константно и значително производство на оксиводород при взискателните условия на непрекъснат 24/7 работен цикъл.

Въведохме иновативен метод за прилагане на продукта ни, за да преодолеем това предизвикателство. Нашият екип свърза няколко електролизьора и ги конфигурира да работят в групи. По този начин, ние успешно осигурихме непрекъснат и съвместим обем оксиводород. Тази адаптация ни позволи да гарантираме 24/7 оперативен цикъл и да отговорим на специфичните нужди на индустриалните приложения.

Този проект показа, че нашият продукт може значително да подобри горивната ефективност при използването на конвенционални горива в съществуващите индустриални генератори и горелки. Свързването на група електролизьори беше успешен начин да увеличим производствения капацитет за да отговорим на индустриалните изисквания. Този подход адресира предизвикателствата свързани с 24/7 работен цикъл и доказа адаптивността на технологията ни за подобряване на горивната ефективност на широкомащабни индустриални процеси.

Обръщайки се към глобалното предизвикателство да оптимизираме ефективността на промишлените генератори и горелки, ние се фокусирахме върху някой от най-големите двигатели в света които се използват за критични промишлени процеси. Целта ни беше да подобрим горивната ефективност на тези системи, които играят ключова роля в задоволяването на енергийните нужди на жизненоважни промишлени процеси.

Основното предизвикателство на това начинание беше да осигурим константно и значително производство на оксиводород при взискателните условия на непрекъснат 24/7 работен цикъл.

Въведохме иновативен метод за прилагане на продукта ни, за да преодолеем това предизвикателство. Нашият екип свърза няколко електролизьора и ги конфигурира да работят в групи. По този начин, ние успешно осигурихме непрекъснат и съвместим обем оксиводород. Тази адаптация ни позволи да гарантираме 24/7 оперативен цикъл и да отговорим на специфичните нужди на индустриалните приложения.

Този проект показа, че нашият продукт може значително да подобри горивната ефективност при използването на конвенционални горива в съществуващите индустриални генератори и горелки. Свързването на група електролизьори беше успешен начин да увеличим производствения капацитет за да отговорим на индустриалните изисквания. Този подход адресира предизвикателствата свързани с 24/7 работен цикъл и доказа адаптивността на технологията ни за подобряване на горивната ефективност на широкомащабни индустриални процеси.

Innovate UK Scale-Up Pilot

Innovate UK Scale-Up Pilot

Програмата Innovate UK Scale-up Pilot имаше за цел да идентифицира и отговори на бариерите за растеж пред фирмите в сферата на инфраструктурата и производство. Като участници в тази инициатива ние се получихме експертни въведения и насоки към потенциални пътища за финансиране. Този проект ни позволи да придобием представа как да преодолеем конкретни предизвикателства и ни предостави ключови връзки за растежа на нашия бизнес.

Първата част от инициативата се съсредоточи върху идентифициране на бариерите пред нашата компания, експерти оцениха нашия потенциал за растеж и предоставиха практическа подкрепа, която ни позволи да подобрим нашите операции. Втората част наблегна на създаването на ценни връзки с академични институции и компании в различни сектори. Като цяло инициативата ни послужи като платформа за целенасочена подкрепа и работна мрежа, която допринесе за растежа на компанията ни.

Признанието и селекцията на компанията ни от страна на Innovate UK беше изключителна чест и е доказателство, че нашата технология има огромен потенциал за развитие. Участието в проекта вдъхнови нашия екип и подчерта ролята, която технология ни трябва да играе в процеса на декарбонизация. Програмата доказа значението на целенасочената правителствена подкрепа и мрежите за сътрудничество, за да могат иновативните компании да преодолеят бариерите за растеж.

Програмата Innovate UK Scale-up Pilot, имаше за цел да идентифицира и адресира бариерите за растеж пред фирмите в секторите на инфраструктура, производство и материали. Като участници в тази инициатива, ние се възползвахме от? два дни експертни насоки и въведения към потенциални пътища за финансиране. Този проект ни позволи да придобием представа как да преодолеем конкретни предизвикателства и ни предостави ключови връзки за растежа на нашият бизнес.

Първата част от инициативата се съсредоточи върху подривно идентифициране на бариерите пред нас, експерти оцениха нашият потенциал за растеж и предоставиха практическа подкрепа, която ни позволи да подобрим нашите операции. Втората част наблегна на създаването на ценни връзки с академични институции и компании в различни сектори. Като цяло, инициативата ни послужи като платформа за целенасочена подкрепа и работна мрежа, която допринесе за растежа на фирмата ни.

Признанието и селекцията на фирмата ни от страна на Innovate UK беше изключителна чест и е доказателство, че нашата фирма има огромен потенциал за развитие. Участието в проекта вдъхнови нашият екип и подчерта ролята, която нашата технология трябва да играе в процесът на декарбонизация. Поуките подчертават значението на целенасочена правителствена подкрепа, наставничеството и мрежите за сътрудничество за да могат иновативните фирми да преодолеят бариерите за растеж.

Програмата Innovate UK Scale-up Pilot, имаше за цел да идентифицира и адресира бариерите за растеж пред фирмите в секторите на инфраструктура, производство и материали. Като участници в тази инициатива, ние се възползвахме от? два дни експертни насоки и въведения към потенциални пътища за финансиране. Този проект ни позволи да придобием представа как да преодолеем конкретни предизвикателства и ни предостави ключови връзки за растежа на нашият бизнес.

Първата част от инициативата се съсредоточи върху подривно идентифициране на бариерите пред нас, експерти оцениха нашият потенциал за растеж и предоставиха практическа подкрепа, която ни позволи да подобрим нашите операции. Втората част наблегна на създаването на ценни връзки с академични институции и компании в различни сектори. Като цяло, инициативата ни послужи като платформа за целенасочена подкрепа и работна мрежа, която допринесе за растежа на фирмата ни.

Признанието и селекцията на фирмата ни от страна на Innovate UK беше изключителна чест и е доказателство, че нашата фирма има огромен потенциал за развитие. Участието в проекта вдъхнови нашият екип и подчерта ролята, която нашата технология трябва да играе в процесът на декарбонизация. Поуките подчертават значението на целенасочена правителствена подкрепа, наставничеството и мрежите за сътрудничество за да могат иновативните фирми да преодолеят бариерите за растеж.

Почит на Юл Браун

Почит на Юл Браун

За да разберем корените си и да създадем бъдещето си, ние отдаваме почит на Юл Браун (Илия Вълков), българският професор и изобретател. Неговото откритие Газът На Браун постави основата на напредъка на електролизата и водородната технология. Ние се стремим да почитаме и да помним наследството оставено от Юл Браун докато вървим по нашия път в изследванията и развитието си.

През 2013 г., Българското водородно общество ни покани да участваме във възстановяването на оборудването на Юл Браун. Това съвместно усилие ни позволи да съживим този исторически генератор. Реставрацията е изложена в Политехническия музей в град София – столицата на родината на Юл Браун и е под надслов ‚‘Поддържане на постиженията на Илия Вълков‘‘. Ние посрещнахме предизвикателствата в този процес в тясно сътрудничество и споделена отговорност да запазим постиженията на този велик пионер във водородната технология.

Въпреки че нашите продукти са по-ефективни и автономни, устройствата ни  продължават делото, което Юл Браун е започнал. Електролизьорът HydroGen произвежда значително повече оксиводород използвайки по-малко входяща енергия. Но нашия напредък и приложенията на нашите продукти е вдъхновени от неговите постижения и служат като доказателство за продължаване на наследство на откривателя на оксиводородния газ.

Докато вървим напред почитаме паметта на Юл Браун. Неговите постижения в сферата на електролизата и откриването на Газът На Браун продължава да ни вдъхновява в нашето развитие в оксиводородната сфера. Ние признаваме важността и надграждаме постиженията на тези, които са създали пътя за напредък в науката и технологията, която играе ключова роля в спасяването на околната среда.

За да разберем корените си и да създадем бъдещето си, ние отдаваме почит на Юл Браун (Илия Вълков), българският професор и изобретател. Неговият принос, ‚‘газа на Браун‘‘, постави основата за напредък на електролизата и водородната технология. Ние се стремим да почитаме и да помним наследството оставено от Юл Браун, докато вървим по нашият път в изследванията и развитието си.

През 2013г., Българското Водородно Общество ни покани да участваме във възстановяването на оборудването на Юл Браун. Това съвместно усилие ни позволи да съживим този исторически генератор. Реставрацията е изложена в Политехническият музей в София – столицата на родината на Юл Браун – под надслов ‚‘Поддържане на постиженията на Илия Вълков‘‘. Ние посрещнахме предизвикателствата в този процес с тясно сътрудничество и споделена отговорност да запазим постиженията на този велик пионер във водородната технология.

Въпреки, че нашите продукти са по-ефективни и автономни, устройствата ни продължават делото което Юл Браун е започнал. Електролизьорът HydroGen произвежда, значително повече оксиводород използвайки по-малко входяща енергия. Но нашият напредък и приложенията на нашите продукти е вдъхновено от неговите постижения и служат като доказателство за продължаващото наследство на откривателя на оксиводородният газ.

Докато вървим напред, почитаме паметта на Юл Браун. Неговите постижения в сферата на електролизата и откриването на ‚‘газът на Браун‘‘ продължава да ни вдъхновява в нашето развитие в оксиводородната сфера. Ние признаваме важността и надграждаме постиженията на тези които са създали пътя за напредък в науката и технологията, която играе ключова роля в спасяването на околната среда.

За да разберем корените си и да създадем бъдещето си, ние отдаваме почит на Юл Браун (Илия Вълков), българският професор и изобретател. Неговият принос, ‚‘газа на Браун‘‘, постави основата за напредък на електролизата и водородната технология. Ние се стремим да почитаме и да помним наследството оставено от Юл Браун, докато вървим по нашият път в изследванията и развитието си.

През 2013г., Българското Водородно Общество ни покани да участваме във възстановяването на оборудването на Юл Браун. Това съвместно усилие ни позволи да съживим този исторически генератор. Реставрацията е изложена в Политехническият музей в София – столицата на родината на Юл Браун – под надслов ‚‘Поддържане на постиженията на Илия Вълков‘‘. Ние посрещнахме предизвикателствата в този процес с тясно сътрудничество и споделена отговорност да запазим постиженията на този велик пионер във водородната технология.

Въпреки, че нашите продукти са по-ефективни и автономни, устройствата ни продължават делото което Юл Браун е започнал. Електролизьорът HydroGen произвежда, значително повече оксиводород използвайки по-малко входяща енергия. Но нашият напредък и приложенията на нашите продукти е вдъхновено от неговите постижения и служат като доказателство за продължаващото наследство на откривателя на оксиводородният газ.

Докато вървим напред, почитаме паметта на Юл Браун. Неговите постижения в сферата на електролизата и откриването на ‚‘газът на Браун‘‘ продължава да ни вдъхновява в нашето развитие в оксиводородната сфера. Ние признаваме важността и надграждаме постиженията на тези които са създали пътя за напредък в науката и технологията, която играе ключова роля в спасяването на околната среда.

Електронен блок за управление

Електронен блок за управление

Eлектролизата e химичен процес познат от векове, който използва електричество, за да извлече кислород и водород от водата. Нашата основна цел беше да отличим нашия продукт с несравнима ефективност. Фокусът ни се разшири отвъд ефективната електролиза за да отговорим на ключово предизвикателство – да гарантираме, че всеки двигател може да продължи да работи безпроблемно дори ако електролизьорът спре да функционира.

Създаването на най-добрия електролизьор включва ефективност и широка приложимост. Затова електролизьорът трябва да е саморегулиращ. Преодоляването на това предизвикателство насочи фокуса ни към разработването на автономна система, която изисква само добавяне на вода, за да функционира безпроблемно.

Нашите усилия доведоха до създаването на електронен контролен блок, който регулира процеса на електролиза и интегрира основните функции за безопасност. Това иновативно устройство автоматично спира процеса на електролиза при определени условия. То реагира на неподходящи електрически конфигурации, температури или ниски нива на електролит. Този саморегулиращ се механизъм осигурява безопасна и ефективна работа на електролизьора.

В динамичната сфера на електролизата нашият приоритет за ефективност и иновация ни доведе до създаването на саморегулиращо се устройство - електролизьорът HydroGen с електронен контролен блок. Тази разработка осигурява безопасност и надеждност чрез автоматично спиране на работа при определени условия и подобрява цялостната функционалност на продукта ни. Капацитетът за автономност и саморегулация подчертава широкото приложение на нашата технология.

В сферата на електролизата, химичен процес познат от векове, използващ електричество за да извлече кислород и водород от водата – нашата основна цел беше да отличим нашия продукт с несравнима ефективност. Фокусът ни се разшири отвъд ефективната електролиза за да отговорим на ключово предизвикателство – да гарантираме, че всеки двигател може да продължи да работи безпроблемно дори ако електролизьорът спре.

Постигането на най-добрият електролизьор включва ефективност и широка приложимост. Затова електролизьорът трябва да е саморегулиращ. Преодоляването на това предизвикателство насочи фокусът ни към разработването на автономна система, която изисква само добавяне на вода за да функционира безпроблемно.

Нашите усилия доведоха до създаването на електронен контролен блок, който регулира процеса на електролиза и интегрира основните функции за безопасност. Това иновативно устройство автоматично спира процеса на електролиза при определени условия. То реагира на неподходящи електрически конфигурации, температури или ниски нива на електролит. Този саморегулиращ се механизъм осигурява безопасна и ефективна работа на електролизьора.

В динамичната сфера на електролизата, нашият приоритет за ефективност и иновация ни доведе до създаването на саморегулиращо се устройство - електролизьорът HydroGen с електронен контролен блок. Тази разработка осигурява безопасност и надеждност чрез автоматично спиране на работа при определени условия и подобрява цялостната функционалност на продукта ни. Капацитета за автономност и саморегулация подчертава широкото приложение на нашата технология.

В сферата на електролизата, химичен процес познат от векове, използващ електричество за да извлече кислород и водород от водата – нашата основна цел беше да отличим нашия продукт с несравнима ефективност. Фокусът ни се разшири отвъд ефективната електролиза за да отговорим на ключово предизвикателство – да гарантираме, че всеки двигател може да продължи да работи безпроблемно дори ако електролизьорът спре.

Постигането на най-добрият електролизьор включва ефективност и широка приложимост. Затова електролизьорът трябва да е саморегулиращ. Преодоляването на това предизвикателство насочи фокусът ни към разработването на автономна система, която изисква само добавяне на вода за да функционира безпроблемно.

Нашите усилия доведоха до създаването на електронен контролен блок, който регулира процеса на електролиза и интегрира основните функции за безопасност. Това иновативно устройство автоматично спира процеса на електролиза при определени условия. То реагира на неподходящи електрически конфигурации, температури или ниски нива на електролит. Този саморегулиращ се механизъм осигурява безопасна и ефективна работа на електролизьора.

В динамичната сфера на електролизата, нашият приоритет за ефективност и иновация ни доведе до създаването на саморегулиращо се устройство - електролизьорът HydroGen с електронен контролен блок. Тази разработка осигурява безопасност и надеждност чрез автоматично спиране на работа при определени условия и подобрява цялостната функционалност на продукта ни. Капацитета за автономност и саморегулация подчертава широкото приложение на нашата технология.

Обратна Връзка

Офис

Град София 1606, Улица 20ти Април №16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

Град София 1606, Улица 20ти Април №16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.