Продукт

Първият прототип на HydroGen е създаден през 2013 г. и в момента се използва в 14 държави на 3 континента. Оператори на автопаркове, членове на селскостопанската общност и частни лица използват устройството от ни 2016 г. Продуктът е част от публично финансирани проекти в Обединеното кралство и в чужбина, демонстрирайки постоянни резултати при различни типове двигатели, включително автомобили, ванове, тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника, метачни машини, автобуси и генератори. Продуктът създава смес от газове кислород и водород, наречена оксиводород чрез електролиза. Целта на устройството е оксиводородна хибридизация за оптимизиране на ефективността на горене на съществуващите двигатели.

Спецификация

Автономен: интегрираният електронен блок за управление автоматично регулира процеса на електролиза, което позволява продължителни периоди на работа без смущения в двигателя, ако електролизаторът спре да работи.

Съвместимост: Може да се използва като добавка към всяко въглеродно гориво, като дизел, бензин и природен газ.

Ниска консумация на енергия: 7 ампера

Ниски изисквания за поддръжка: единственият консуматив е дестилирана вода.

Персонализирани размери: продуктът може да се адаптира към всеки тип двигател.

Висока ефективност: до 3000ml/min

Монтаж без модификация на двигателя

Продуктът се монтира на място достъпно за поддръжка и зареждане с дестилирана вода. Електронният блок за управление е свързан към акумулатора на двигателя за захранване и към алтернатора или предпазител за сигнал. Електролизерът е свързан към електронния блок за управление. Изходната тръба за газ е свързана от електролизера към въздухозаборника на двигателя. Тестове за качество, за да се гарантира, че всички компоненти са сигурни и че производството на оксиводород започва само когато двигателят работи или когато запалването е включено.

Единственият консуматив е дестилирана вода.

Ползи

Икономия на гориво

Оксиводородът повишава ефективността на изгаряне на дизел, бензин и природен газ, което позволява на двигателите да извличат повече енергия на единица гориво. Нашият продукт позволява на съществуващите двигатели да работят с по-бедна горивна смес, като по този начин се намалява количеството гориво, необходимо за достигане на същата или по-голяма мощност.

Клиентите съобщават за икономия на гориво между 10-37%.

Вариацията се дължи на възрастта на двигателя и неговата работна среда.

Намаляване на емисии

 Емисиите на отработени газове са признак за неефективно изгаряне. Нашият продукт насърчава пълното изгаряне на горивото в цилиндрите на двигателя. Този каталитичен ефект води до по-малко неизгорели молекули на горивото, излизащи през отработените газове под формата на дим и частици.

Клиентите съобщават за намаляване на емисиите между 25-80%

Вариацията се дължи на възрастта на двигателя и неговата поддръжка.

Непрекъсната декарбонизация

Неефективното изгаряне причинява образуване на въглеродни остатъци върху цилиндрите на двигателя, което води до загуба на мощност на двигателя, по-честа поддръжка и повишен разход на гориво и емисии на отработени газове.

Оксиводородът реагира с тези въглеродни отлагания по време на процеса на горене и ги изхвърля през отработените газове. В резултат на това филтрите за дизелови частици (DPF) не са обременени с улавянето на толкова много въглерод и частици.

Този натрупващ се каталитичен ефект е значително предимство за намаляване на нуждите от поддръжка и свързаните с това разходи и подобрява цялостната работа на двигателя. Клиентите съобщават, че декарбонизиращият ефект е по-силен при по-старите двигатели.

Защо да изберете HydroGen?

Ефективно решение

Съвместимо със съществуващи двигатели

Decentralised production

Oxyhydrogen is produced at the point of use without pressurised storage or hydrogen refuelling.

Operational Proficiency

Increases vehicle range without impacting payload.

Scalable

Can meet the requirements of larger engines by connecting multiple electrolysers.

Cost savings

Helps you save money on your current engine instead of replacing it.

Personal empowerment

Helps you reduce the environmental impact of your engine.

Контакт

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.