Уотър Фюел Инженеринг

Уотър Фюел Инженеринг

Оксиводородна Хибридизация

Оксиводородна Хибридизация

Постоянна декарбонизация

Постоянна декарбонизация

Подобрява ефективността на двигателя

Подобрява ефективността на двигателя

Автономна електролиза

Добавяте само дестилирана вода

Намаляване на емиссии до 80%

Универсално съвместим

Инсталация без модификация на двигателя

Без съхранение под налягане

Гарантирана безопасност и ефективност

Повече енергия от всяка единица гориво

Съвместимо със съществуващи двигатели

Съвместимо със съществуващи двигатели

Съвместимо със съществуващи двигатели

Представени в:

Представени в:

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Контакт

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.