Ship sites with style.

Go from design to site with Framer, the web builder for creative pros.

Go from design to site with Framer, the web builder for creative pros.

Get Started

Learn More

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Защо електролизьорът HydroGen намалява разхода на гориво?

Защо електролизьорът HydroGen намалява вредните емисии?

Как електролизьорът HydroGen подобрява процеса на изгаряне?

Как електролизьорът HydroGen декарбонизира двигателя?

Как се саморегулира електролизьорът HydroGen?

Как се инсталира електролизьорът HydroGen?

Как електролизьорът HydroGen произвежда оксиводород без налягане или съхранение?

Защо електролизьорът HydroGen намалява разхода на гориво?

Защо електролизьорът HydroGen намалява вредните емисии?

Как електролизьорът HydroGen подобрява процеса на изгаряне?

Как електролизьорът HydroGen декарбонизира двигателя?

Как се саморегулира електролизьорът HydroGen?

Как се инсталира електролизьорът HydroGen?

Как електролизьорът HydroGen произвежда оксиводород без налягане или съхранение?

Защо електролизьорът HydroGen намалява разхода на гориво?

Защо електролизьорът HydroGen намалява вредните емисии?

Как електролизьорът HydroGen подобрява процеса на изгаряне?

Как електролизьорът HydroGen декарбонизира двигателя?

Как се саморегулира електролизьорът HydroGen?

Как се инсталира електролизьорът HydroGen?

Как електролизьорът HydroGen произвежда оксиводород без налягане или съхранение?

За продукта

За продукта

Какво е електролизьорът HydroGen?

От какви материали е направен електролизьорът HydroGen?

Защо да избера електролизьора HydroGen?

На какви видове двигатели инсталирате вашето утройство?

Как се захранва вашето устройтво?

Как въвеждате оксиводород в двигателя?

Какви са консумативите?

Има ли вашето устройство механизми за безопасност?

Какви са размерите и теглото на продукта?

Колко дълго мога да използвам продукта ви?

Инталирате ли продукта ви на нови двигатели?

Инсталирате ли вашия продукт на двигатели в гаранционнен период?

За инсталациите

Вашата компания ли извършва инсталациите?

Колко време продължава инсталацията?

Как да се подготвя за инсталацията?

Мога ли сам да инсталирам устройството?

Къде се поставя устройството?

Може ли устройството ви инсталирано на едно превозно средство да се премести и инсталира на друго?

Мога ли да правя модификации?

За поддръжката

Има ли нещо, което мога да направя, за да поддържам устройството в оптимално състояние?

Мога ли да използвам чешмяна вода?

Какво се случва ако водата в електролизьорът свърши?

Какво да направя ако електролизьорът спре да работи?

Обратна Връзка

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.