Награди

Награди

Awards

За Нас

Сертификации

За нас

Уотър Фюел Инженеринг е компания специализирана в оксиводородни електролизьори. Нашата технология използва електричество и дестилирана вода, за да генерира газообразна смес от кислород и водород с помощта на катализатор. Базирана в София, България и с клон в Йоркшир, Великобритания. Фирмата ни има повече от десетилетие опит и нашите продукти се използват в 14 държави на 3 континента. Като водещ разработчик на оксиводородни приложения, ние предлагаме надеждни и ефективни устройства, които са безопасни и лесни за употреба.

Кратка история

2013

2013-2014

2015

2016 - 2017

2018

2019 - 2023

Мениджърски екип

Ангел Ненов

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Драгомир Кирилов

Директор за изследователска дейност

Директор за изследователска дейност

Александър Ненов

Заместник изпълнителен директор

Вили Берова

Директор за развитие на пазара

Директор за развитие на пазара

HydroGen Специалисти

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

HydroGen Специалисти

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.

Contact Us

HydroGen Специалисти

Офис

София 1606, ул. '20ти Април' 16

© 2024 Water Fuel Engineering Ltd.