Изгаряне на вредни отпадъциВОДОРОДНА СИСТЕМА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ