Произведено във Великобритания


Произведено във Великобритания

Асоциацията "Произведено във Великобритания" подкрепя и промотира Британски производители в даването на  възможност на купувачите и потребителите в страната и чужбина да идентифицират британските изработени изделия.

http://www.madeingb.org/members/water-fuel-engineering-ltd