Българско Водородно Общество


Българско Водородно Общество

БГ Н2 Общество е   изследователски център, който работи по основните направления на Националната програма за научни изследвания „Водородни технологии – Водородна икономика”. Негови основни дейности са научни изследвания в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика, разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото  съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество обучава магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”.

http://bgh2society.org/