Нашият Екип

 

Ангел Ненов - Основател и Изпълнителен Директор

 • 25 години опит във вземането на решения в големи организации
 • Отговорен за стратегията за развитие и растеж на фирмата
 • Ръководител на веригата за доставки и международна търговия
 • Главен контакт за административната координация

 

Александър Ненов - Заместник Изпълнителен Директор

 • Отговорен за договорни отношения и защита на интелектуалната собственост
 • Ръководител на набиране на нов персонал и връзки с клиенти
 • Главен контакт за презентации и академия

 

Драгомир Кирилов - Ръководител на Научноизследователската Дейност

 • Отговорен за научно сътрудничество
 • Ръководител на изследвания, планиране и изпълнение на нови програми
 • Главен контакт за разработването на нови продукти

 

Румен Андреев - Специалист по горивни процеси

 • Отговорен за внедряването на продуктът в различни горивни процеси
 • Ръководител на моделиренето и валидирането на нови методи за горивните свойства на алтернативни горива
 • Главен контакт за нови проекти