Water Fuel Engineering  разработва екологично чисти технологии, които са съвместими с традиционните горива, за да се намали вредното въздействие върху околната среда и да се достигнат значителни икономии на разходите за крайните потребители.

 

Съсредоточени върху изследвания

Water Fuel Engineering специализира в разработването на водородни приложения. Нашия електолизьор - HydroGen® използва вода и малко количество електричество за да  произведе екологично чист водород и кислород, според откритието  на българския инженер, Илия Вълкoв (Юл Браун) през 1970 г.; (Така наречения "Браун газ"). Резултатът е чисто, но много ефективно гориво "вода", което може да се използва в много традиционни двигатели и технологии. В HydroGen® се елиминира необходимостта от съхранение на гориво или транспортиране. Неговите приложения включват двигатели за моторни превозни средства, битово отопление, промишлени горивни процеси и изгаряне на вредни отпадъци. Ние непрекъснато се стремим да се гради върху успеха ни и по-нататъшно подобряване на технологията, като работим с ключови партньори, включително Университета в Шефилд. Нашите български инженери се базират върху ранните успехи на Юл Браун и сега, работейки  с най-добрите кадри в Обединеното кралство, ние имаме произведена ефективна единица с набор от приложения..


Да Направим едно нещо добре

Както подсказва името ни, ние сме посветили вниманието си към най-ефективното, екологично гориво на бъдещето. Вoдородното поколение позволява използването на гориво, произведено от изобилен и евтин източник, гориво, което произвежда висока енергийна мощност, и което не създава никакви вредни изгорели газове. HydroGen® не се нуждае от притеснения за съхранение или транспорт, и лесно може да се прилага в редица индустрии. Чрез фокусиране върху развитието на различни технологии и приложения, ние се стремим да  изградим алтернативен източник на енергия за бъдещето.


Чиста енергия за бъдещето

Изкопаемите горива стават все по-оскъдни и скъпи, акцентът върху бъдещите технологии за производство на енергия е на алтернативни горива. Това досега включва редица източници, като: слънчеви системи, вятърната и приливна енергия са с нарастващата популярност и все по-голям интерес от страна на правителствата и търговските инвеститори. Водородът също е признат за приноса си, той е приет като устойчив и сигурен източник, и до сега акцентът е върху производството в промишлени мащаби, разпределение, съхранение и превръщането на водорода в електрическа енергия. HydroGen® признава, че изкопаемите горива ще продължат да играят роля в енергийната индустрия за десетилетия напред  както предлагат значителни икономии на гориво и намаляване на вредните емисии,като се произвежда и използва водород "в движение", така че няма проблеми с производство , разпределение, съхранение или преобразуване.

 

Доказан опит

HydroGen® има патенти за целия свят.

Обширно R & D и тестване в лаборатория на Университета в Шефилд, последвано от широки пътни изпитания през юни 2016 г., потвърди значителното въздействие, че устройството работи успешно по отношение на горивната ефективност и намаляване на емисиите. Свойствата на водорода, когато изгарят с горивото, са добре документирани, много преди дори Юл Браун да патентова своя процес през 1970 г. Въпреки това, до сравнително наскоро, производство на правилния размер на окси-водород под ниско налягане, с по-малко от 20amps на електроенергия, заобикаля автомобилната индустрия. Всеки ученик е произвел водород в лабораторията по химия чрез потапяне две сонди, свързани с малка батерия в чаша вода !! Въпреки въвеждането на сложни материали в рамките на единицата и нашата патентована "Pulse System Control", гарантира, че тази основна реакция се превръща в управляем и устойчив източник на чиста енергия.