Британска Водородна Асоциация


Британска Водородна Асоциация

Асоциацията на горивните клетки и водорода във Великобритания действа от името на своите членове, за да се ускори пускането на пазара на горивни клетки и водородни енергийни технологии. Те осигуряват уважаван и авторитетен контакт и информирмация в крак с времето с оглед на приоритетите за научни изследвания и развитие.

http://www.ukhfca.co.uk/members/